iPhone - Skrive ut meldinger og vedlegg

background image

Skrive ut meldinger og vedlegg

Du kan skrive ut e-postmeldinger og vedlegg som kan vises med hurtigvisningsfunksjonen.
Skriv ut en e-postmelding: Trykk på , og trykk deretter på Skriv ut.

69

Kapittel 6

Mail

background image

Skriv ut et tekstbundet bilde

Hold fingeren på et bilde, og trykk deretter på «Arkiver bilde». Åpne
deretter Bilder, og skriv ut bildet fra Kamerarull-albumet.

Skriv ut et vedlegg

Trykk på vedlegget for å vise det i hurtigvisningsfunksjonen, trykk på

,

og trykk deretter på Skriv ut.

Hvis du vil vite mer om utskrifter og skrivervalg, leser du «Utskrift» på side 29.