iPhone - Arbeide med flere kontoer

background image

Arbeide med flere kontoer

Hvis du konfigurerer mer enn én konto, har du tilgang til alle kontoene fra Kontoer-delen på
Postkasser-skjermen. Du kan også trykke på Alle innbokser for å se alle innkommende meldinger
i samme liste. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter flere e-postkontoer, leser du
«E-postkontoer og -innstillinger» på side 71.

Når du skriver en ny melding, trykker du på Fra-feltet for å markere kontoen du vil sende
meldingen fra.