iPhone - Visual Voicemail

background image

Visual Voicemail

Klargjøre telefonsvareren

Med Visual Voicemail på iPhone kan du vise en liste over alle meldingene dine og velge hvilke du
vil slette, uten at du må lytte til instruksjoner eller lytte til meldingene i rekkefølge.

Merk: Det er mulig at Visual Voicemail ikke er tilgjengelig i alle områder, eller at det er en
tilleggstjeneste. Telefonoperatøren har mer informasjon. Hvis Visual Voicemail ikke er tilgjengelig,
trykker du på Telefonsvarer og følger instruksjonene for å høre meldingene dine.

Antall ubesvarte anrop og

uavspilte telefonsvarermeldinger.

Første gang du trykker på Telefonsvarer, ber iPhone deg om å angi et passord for telefonsvareren
og å spille inn en hilsen.
Endre hilsenen: Trykk på Telefonsvarer, trykk på Hilsen, og trykk på Tilpasset. Trykk på Ta opp, og
les inn hilsenen din. Når du er ferdig, trykker du på Stopp.
Trykk på Start for å spille av hilsenen. Trykk på Ta opp for å ta opp på nytt. Trykk på Arkiver når du
er fornøyd.

62

Kapittel 5

Telefon

background image

Bruk operatørens standardhilsen

Trykk på Telefonsvarer, trykk på Hilsen, og trykk på Standard.

Still inn varsling for ny melding på
telefonsvareren

Velg Innstillinger > Lyder, og slå på Ny melding på svarer. Det gis et
lydsignal for hver ny melding som kommer inn på telefonsvareren.
Hvis ringelydbryteren er satt til lydløs, varsler ikke iPhone med lyd.

Endre passord for telefonsvareren

Velg Innstillinger > Telefon > Endre passord for svarer.

Sjekke meldinger på telefonsvareren

Når du trykker på Telefon, viser iPhone hvor mange tapte anrop og uspilte meldinger du har på
telefonsvareren.

Trykk på Telefonsvarer for å vise en liste over meldinger.

Flytt spillehodet for å gå til

et punkt i meldingen.

Uavspilte

meldinger

Start/pause

Kontaktinformasjon

Navigeringslinje

Høyttalertelefon («Lyd»

når en Bluetooth-enhet

er koblet til. Trykk for å

angi lydvalg.)

Ring tilbake.

Lytt til en telefonsvarermelding: Trykk på Telefonsvarer, og trykk deretter på en melding.
Hvis du allerede har lyttet til meldingen, trykker du på den en gang til for å spille den av på nytt.
Bruk og for å pause og fortsette avspillingen.

Når du har spilt av en melding, forblir den tilgjengelig til operatøren sletter den.

Lytt til meldinger på
telefonsvareren fra en annen
telefon

Ring ditt eget nummer eller operatørens nummer for fjerntilkobling.

Slette meldinger

Slett en melding: Dra over eller trykk på meldingen, og trykk deretter på Slett.

Merk: I noen områder er det mulig at slettede Visual Voicemail-meldinger slettes permanent av
telefonoperatøren.

Lytt til en slettet melding

Trykk på Slettede meldinger (nederst i listen), og trykk deretter på
meldingen.

Angre sletting av en melding

Trykk på Slettede meldinger (nederst i listen), trykk på meldingen, og trykk
på Angre sletting.

Slett meldinger permanent

Trykk på Slettede meldinger (nederst i listen), og trykk deretter på Slett alle.

63

Kapittel 5

Telefon