iPhone - Viderekobling, samtale venter og anrops-ID

background image

Viderekobling, samtale venter og anrops-ID

Viderekobling

Du kan stille inn iPhone til å viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.

Merk: FaceTime-anrop viderekobles ikke.
Slå på viderekobling (GSM): Velg Innstillinger > Telefon > Viderekobling, og slå på Viderekobling.
Trykk på «Viderekoble til», og angi telefonnummeret du vil viderekoble til.
Slå på viderekobling (CDMA): Tast inn *72 etterfulgt av nummeret du vil viderekoble anrop til.
Deretter trykker du på Ring.

For å slå av viderekobling (CDMA) taster du *73 og deretter Ring.

Med GSM vises viderkoblingssymbolet ( ) i statuslinjen når viderekobling er på. iPhone må være
innenfor dekningen til et mobilnettverk når du skal aktivere eller deaktivere viderekobling av
anrop. Hvis ikke vil ikke endringen bli registrert.

Samtale venter

Samtale venter gjør det mulig å besvare et innkommende anrop mens du allerede er i telefonen.
Du kan:

ignorere det innkommende anropet

Â

plassere gjeldene samtale på vent og besvare det innkommende anropet

Â

avslutte gjeldene samtale og besvare det innkommende anropet

Â

Hvis du er i en samtale og samtale venter er slått av, går innkommende anrop direkte til
telefonsvareren. Les «Flere samtaler» på side 59.
Slå på samtale venter (GSM): Velg Innstillinger > Telefon > Samtale venter.

Med CDMA er samtale venter på som standard, men kan deaktiveres for enkeltanrop.
Deaktiver samtale venter for et anrop (CDMA): Tast inn *70, og tast inn nummeret.

64

Kapittel 5

Telefon

background image

Anrops-ID

Med anrops-ID vises navnet og telefonnummeret ditt hos personen du ringer til, hvis mottakerens
enhet støtter dette og du ikke har slått av eller blokkert funksjonen.

Merk: For FaceTime-anrop vil telefonnummeret ditt vises selv om anrops-ID er slått av eller
blokkert.
Slå anrops-ID av eller på (GSM): Velg Innstillinger > Telefon > Vis anrops-ID.

Med CDMA er anrops-ID på som standard, men kan deaktiveres for enkeltanrop.
Deaktiver anrops-ID for et anrop (CDMA): Tast inn *67, og tast inn nummeret.