iPhone - Utenlandssamtaler

background image

Utenlandssamtaler

Ringe til utlandet fra hjemlandet

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du ringer til utlandet, inkludert om hvilke priser som
gjelder, tar du kontakt med operatøren eller besøker operatørens nettsted.

Bruke iPhone i utlandet

Når du reiser utenlands, er det mulig du kan bruke iPhone til å ringe, sende og motta
tekstmeldinger og bruke programmer som kobler til Internett, avhengig av tilgjengelige nettverk.
Aktiver internasjonal roaming: Ta kontakt med operatøren hvis du vil ha informasjon om
tilgjengelighet og priser.

Viktig:

Kostnader for tale-, tekstmelding- og dataroaming kan påløpe. Hvis du vil unngå kostnader

for telefonsamtaler og data som leveres via mobilnettverket (inkludert Visual Voicemail) når du er
utenfor operatørens nettverk, slår du av samtaleroaming og dataroaming.

Hvis du har en iPhone 4S som nylig er aktivert for bruk i et CDMA-nettverk, er det mulig du
kan bruke roaming i GSM-nettverk hvis telefonen har et SIM-kort installert. Les «Sette inn SIM-
kortet» på side 14. Når du bruker roaming i et GSM-nettverk, har iPhone tilgang til funksjoner i
GSM-nettverket. Utgifter kan påløpe. Telefonoperatøren har mer informasjon.

65

Kapittel 5

Telefon

background image

Slå av samtaleroaming i et CDMA-
nettverk

Velg Innstillinger > Generelt > Nettverk.
Hvis du slår av samtaleroaming, deaktiveres alle telefonsamtaler når du er
utenfor operatørens nettverk.

Slå av dataroaming

Velg Innstillinger > Generelt > Nettverk.
Hvis du slår av dataroaming, deaktiveres dataoverføring over
mobilnettverket. Programmer som er avhengige av Internett-tilgang,
deaktiveres med mindre iPhone har Internett-tilgang via en Wi-Fi-
forbindelse. Visual Voicemail innstilles under roaming med mindre
operatøren ikke belaster deg for det.

Still inn iPhone til å bruke riktig
landskode når du ringer fra et
annet land

Velg Innstillinger > Telefon, og slå på Internasjonal hjelp (ikke tilgjengelig i
alle områder). Dette gjør det mulig å bruke kontakter og favoritter til å ringe
til USA uten at du må taste prefiks eller landskode.

Angi hvilken operatør som skal
brukes

Velg Innstillinger > Operatør. Dette alternativet er kun tilgjengelig når
du reiser utenfor operatørens nettverk, og med operatører som har
roamingavtaler med operatøren din. Hvis du vil vite mer, kan du lese
«Operatør» på side 167.

Bruk GSM-nettverk i utlandet med
en CDMA-aktivert iPhone

Velg Innstillinger > Nettverk > Roaming, og slå deretter av Internasjonal
CDMA.

Hent meldinger på telefonsvareren
når Visual Voicemail ikke er
tilgjengelig

Ring ditt eget nummer (med CDMA taster du inn nummeret ditt etterfulgt
av #), eller hold nede «1» på talltastaturet.

Slå av mobildata

Velg Innstillinger > Generelt > Nettverk.

Slå av mobiltjenester

Trykk på Flymodus i Innstillinger for å aktivere flymodus. Deretter trykker du
på Wi-Fi og slår på Wi-Fi.
Innkommende anrop sendes til telefonsvareren. Hvis du vil ha mulighet til
å ringe, motta anrop og motta meldinger fra telefonsvareren igjen, slår du
av flymodus.