iPhone - Ringetoner, ringelydbryter og vibrering

background image

Ringetoner, ringelydbryter og vibrering

iPhone har innebygde ringetoner du kan bruke til innkommende anrop, klokkealarmer og
nedtelling. Du kan også kjøpe ringetoner basert på sanger i iTunes. Bruk ringelydbryteren til å slå
ringelyden av eller på, og lydinnstillingene til å angi vibreringsvalg. Standardinnstillingen er at
iPhone vibrerer, uavhengig av om den er i hørbarmodus eller lydløsmodus.
Angi standardringetone: Velg Innstillinger > Lyder > Ringetone.
Slå ringelyder av eller på: Bruk bryteren på siden av iPhone. Les «Ringelydbryteren» på side 11.

Viktig:

Klokkealarmer høres selv om ringelydbryteren er satt til lydløs.

Aktiver vibrering på iPhone: Velg Innstillinger > Lyder. Separate kontroller gjør at du kan angi
vibrering for både hørbarmodus og lydløsmodus.

Knytt en egen ringetone til en
kontakt

I Kontakter velger du en kontakt, trykker på Rediger, trykker på Ringetone
og velger en ringetone.

Kjøp en ringetone fra iTunes Store

Les «Kjøpe musikk, lydbøker og ringetoner» på side 120.

Hvis du vil vite mer, kan du lese «Lyder og ringelydbryteren» på side 167.