iPhone - Favoritter

background image

Favoritter

Favoritter gir deg rask tilgang til telefonnumrene du bruker oftest.
Legg telefonnummeret til en kontakt i favorittlisten: Trykk på Kontakter, og velg en kontakt.
Trykk på «Legg til i favoritter». Velg et telefonnummer eller en e-postadresse (for FaceTime-anrop).
På iPhone 4 eller nyere velger du om du vil arkivere for tale- eller FaceTime-anrop.

Hvis du vil ringe en favoritt, trykker du på Favoritter og velger en kontakt. Hvis vises ved siden
av et navn, starter iPhone et FaceTime-anrop.

Legg til en kontakt i favoritter fra
Sist brukte-listen

Trykk på Sist brukte, trykk på

ved siden av kontaktens navn, og trykk

deretter på «Legg til i favoritter».

Slett en kontakt fra favoritter

Trykk på Favoritter, og trykk på Rediger. Deretter trykker du på

ved siden

av en kontakt og trykker på Slett.

Endre rekkefølgen på favoritter

Trykk på Favoritter, og trykk på Rediger. Deretter flytter du ved siden av
en kontakt til et nytt sted i listen.