iPhone - FaceTime

background image

Merk: Det er mulig FaceTime ikke er tilgjengelig i alle områder.
Start et FaceTime-anrop: Velg et navn i Kontakter, trykk på FaceTime, og trykk deretter på
telefonnummeret eller e-postadressen vedkommende bruker til FaceTime.
Hvis du vil ringe til noen som har en iPhone 4 eller nyere, kan du begynne med å starte en vanlig
samtale og deretter trykke på FaceTime.

61

Kapittel 5

Telefon

background image

Når taleanropet er etablert, vises bildet av den andre personen på skjermen. Et innfelt bilde viser
hva den andre personen ser. Vend iPhone for å bruke FaceTime i liggende format.

Bytt kamera.

Flytt bildet til

et av hjørnene.

Lyd av (du kan høre og se, den andre

personen kan se, men ikke høre).

Hvis Wi-Fi-nettverket er utilgjengelig (for eksempel hvis du er utenfor rekkevidde), får du
muligheten til å ringe nummeret på nytt for en vanlig samtale.

Merk: Når du starter en FaceTime-videosamtale, vil telefonnummeret ditt vises selv om anrops-ID
er blokkert eller slått av.

Start et FaceTime-anrop ved hjelp
av Siri eller Talekontroll

Hold nede Hjem-knappen til du hører tonen. Med Siri (iPhone 4S), kan du
også holde iPhone mot øret mens skjermen er på. Si «FaceTime» etterfulgt
av navnet på personen du vil ringe til.

Blokker FaceTime-anrop

Velg Innstillinger > FaceTime, og slå av FaceTime. Du kan også deaktivere
FaceTime i Restriksjoner. Les «Restriksjoner» på side 171.

Bruk Apple-ID-en eller en
e-postadresse til FaceTime

Velg Innstillinger > FaceTime, og trykk på «Bruk Apple-ID-en til FaceTime»,
eller Legg til e-post. Les «FaceTime» på side 61.