iPhone - Angi valg for Telefon

background image

Angi valg for Telefon

I Innstillinger går du til Telefon for å:

Se telefonnummeret til iPhone-enheten.

Â

Slå viderekobling, samtale venter og anrops-ID av eller på (GSM).

Â

Slå teksttelefon av eller på.

Â

Endre passord for telefonsvareren (GSM).

Â

Slå internasjonal hjelp av eller på – når du ringer fra utlandet, gjør internasjonal hjelp det mulig

Â

å ringe kontakter og favoritter i USA uten å legge til prefiks eller landskode (GSM).
Låse SIM-kortet, slik at det kreves PIN-kode når du slår på iPhone (kreves av enkelte operatører).

Â

I Innstillinger går du til FaceTime for å:

Slå FaceTime av eller på.

Â

bruke Apple-ID-en sammen med FaceTime

Â

legge til en e-postadresse for FaceTime

Â

Hvis du vil stille inn ringetoner, vibreringsalternativer og lyden for nye telefonsvarermeldinger, går
du til Innstillinger > Lyder. Se også «Lyder og ringelydbryteren» på side 167.

66

Kapittel 5

Telefon