iPhone - Rette Siri

background image

Rette Siri

Hvis Siri har problemer

Noen ganger kan Siri ha problemer med å forstå deg. Støyende omgivelser, for eksempel, kan
gjøre det vanskelig for Siri å høre hva du sier. Hvis du snakker med dialekt, kan det ta litt tid før Siri
blir vant til stemmen din. Hvis Siri ikke hører nøyaktig hva du sier, kan du rette det.

Siri viser hva som ble hørt, sammen med svaret.
Rett det Siri hører deg si: Trykk på snakkeboblen som viser hva Siri hørte. Rediger forespørselen
ved å skrive, eller trykk på på tastaturet for å diktere.
Hvis du vil vite mer om diktering, leser du «Diktering» på side 56.
Hvis noe av teksten er understreket med blått, trykker du på det slik at Siri foreslår noen
alternativer. Trykk på et av forslagene, eller erstatt teksten ved å skrive eller diktere.
Rett Siri med stemmen: Trykk på , og gjenta forespørselen eller gjør den klarere. For eksempel, «I
meant Boston».

Når du retter Siri, må du ikke si hva du ikke vil ha – bare fortell Siri hva du vil ha.
Rett en e-post eller en tekstmelding: Hvis Siri spør om du vil sende meldingen, kan du si ting
som:
«Change it to: Call me tomorrow».
«Add: See you there question mark».
«No, send it to Bob».
«No». (for å beholde meldingen uten å sende den)
«Cancel».
Hvis du vil at Siri skal lese opp meldingen for deg, sier du «Read it back to me» eller «Read me the
message». Hvis den er riktig, kan du si noe sånt som «Yes, send it».
Les «Mail» på side 50 og «Meldinger» på side 46.

44

Kapittel 4

Siri

background image

Hvordan Siri lærer

Siri fungerer helt fra starten uten konfigurering, og blir bedre etter hvert. Siri lærer om dialekten
din og andre egenskaper ved stemmen din, og kategoriserer stemmen din i en av dialektene eller
aksentene Siri forstår. Etter hvert som flere personer bruker Siri og etter hvert som det eksponeres
for flere språkvarianter, blir gjenkjenningen bedre og Siri fungerer enda bedre.

Støyende omgivelser

I støyende omgivelser holder du iPhone nærme munnen, men ikke snakk direkte til undersiden.
Fortsett med å snakke tydelig og naturlig. Trykk på når du er ferdig med å snakke.

Du kan også prøve å holde iPhone til øret for å snakke med Siri.

Nettverkstilkobling

Det kan hende at Siri forteller deg at det har problemer med å koble til nettverket. Ettersom Siri
benytter Apple-tjenere for stemmegjenkjenning og andre tjenester, må du ha en god 3G- eller
4G-mobilforbindelse eller en Wi-Fi-forbindelse til Internett.