iPhone - Diktering

background image

Diktering

Når Siri er på, kan du også diktere tekst. Les «Diktering» på side 28.

Selv om du kan opprette e-postmeldinger, tekstmeldinger og annen tekst ved å snakke direkte
til Siri, kan det hende du foretrekker diktering. Diktering gjør det mulig å redigere en melding
i stedet for å erstatte hele teksten. Diktering gir deg også mer tid til å tenke mens du forfatter
meldingen.

Siri tolker pauser som at du har sluttet å snakke, og benytter anledningen til å svare. Selv om dette
gjør det mulig å ha en naturlig samtale med Siri, kan Siri avbryte deg før du egentlig er ferdig,
fordi du brukte et øyeblikk til å tenke deg om. Med diktering kan du ta så mange pauser du vil, og
fortsette å snakke når du er klar.

Du kan også starte å forfatte tekst med Siri, og deretter fortsette med diktering. Du kan for
eksempel opprette en e-postmelding med Siri, og deretter trykke på utkastet for å åpne
meldingen i Mail. I Mail kan du fullføre eller redigere meldingen og gjøre andre endringer, for
eksempel legge til eller fjerne mottakere, endre emnet, eller endre kontoen du sender meldingen
fra.

56

Kapittel 4

Siri