iPhone - Bruke Siri

background image

Starte Siri

Siri vekkes til live med et tastetrykk.
Start Siri: Hold Hjem-knappen nede til Siri vises.

40

background image

Du hører to raske pip og ser «What can I help you with?» på skjermen.

Det er bare å snakke. Mikrofonsymbolet lyser slik at du vet at Siri hører deg snakke. Når du har
startet en dialog med Siri, trykker du på mikrofonsymbolet for snakke igjen.

Siri venter til du slutter å snakke, men du kan også trykke på mikrofonsymbolet for å fortelle Siri at
du er ferdig. Dette er nyttig når det er mye bakgrunnsstøy. Det kan også gjøre samtalen med Siri
raskere, ettersom Siri ikke trenger å vente på pausen din.

Når du er ferdig med å snakke, viser Siri hva som ble hørt og gir en tilbakemelding. Siri inkluderer
ofte relatert informasjon som kan være nyttig. Hvis informasjonen er relatert til et program – for
eksempel en tekstmelding du har skrevet eller et sted du har spurt om – trykker du bare på
skjermen for å åpne programmet for detaljer og videre handling.

Hva Siri hørte at du sa

Trykk for å snakke

med Siri.

Svar fra Siri.

Beslektet informasjon –

trykk for å åpne

programmet.

Siri kan spørre deg hvis mer informasjon er nødvendig for å fullføre en forespørsel. For eksempel
kan du si til Siri «Remind me to call mom», og Siri kan spørre «What time would you like me to
remind you?» Ikke tenk på at du må fortelle Siri alt samtidig. Siri spør deg om detaljene som
trengs.

Du kan begynne å snakke med Siri ved å løfte iPhone til øret, akkurat som en telefonsamtale. Hvis
skjermen ikke er på, trykker du først på på/av- eller Hjem-knappen. Du hører to raske pip som
indikerer at Siri lytter. Deretter snakker du.

41

Kapittel 4

Siri

background image

Hvis Siri ikke starter når du løfter iPhone til øret, starter du med skjermen mot deg slik at hånden
roterer på vei til øret.

Avbryt en forespørsel

Si «cancel», trykk på , eller trykk på Hjem-knappen .

Stopp et telefonanrop du startet
med Siri

Før Telefon starter, trykk på Hjem-knappen . Hvis Telefon allerede er
åpent, trykker du på Avslutt.

Fortelle Siri om deg selv

Jo bedre Siri kjenner deg, jo bedre kan det bruke informasjonen din for å hjelpe deg. Siri henter
informasjon fra ditt personlige infokort («Min info») i Kontakter.
Fortell Siri hvem du er: Velg Innstillinger > Siri > Min info, og trykk på navnet ditt.

Oppgi hjemmeadressen og jobbadressen på kortet, slik at du kan si ting som «How do I get
home?» og «Remind me to call Bob when I get to work».

Siri vil også vite om de viktige personene i livet ditt, slik at du bør spesifisere de relasjonene på
ditt personlige infokort. Siri kan konfigurere dem for deg. For eksempel, første gang du ber Siri om
å ringe søsteren din, spør Siri hvem søsteren din er (hvis du ikke allerede har den informasjonen
på kortet ditt). Siri legger til den relasjonen på ditt personlige infokort slik at du ikke behøver å bli
spurt neste gang.

Opprett kort i Kontakter for alle dine viktige relasjoner, og inkluder informasjon som telefonnumre,
e-postadresser, hjem- og jobbadresser og kallenavn du bruker.

42

Kapittel 4

Siri

background image

Skjermbasert guide

Siri gir deg eksempler på ting du kan si direkte på skjermen. Spør Siri «what can you do», eller
trykk på når Siri vises første gang.

Håndfri Siri

Du kan bruke Siri med Apple Earphones med fjernkontroll og mikrofon som fulgte med iPhone,
med andre hodetelefoner som støttes, og med Bluetooth-headsett.
Snakk til Siri med øretelefoner: Hold inne midtknappen.
Snakk til Siri med et Bluetooth-headsett: Hold nede på ringeknappen.

Hvis du vil fortsette en samtale med Siri, holder du inne knappen hver gang du vil snakke.

Når du bruker øretelefoner eller et headsett, svarer Siri deg. Siri leser opp tekstmeldinger og
e-postmeldinger du har diktert, før de sendes. Dette gir deg en mulighet til å endre meldingen
hvis du vil. Siri leser også opp emnene på påminnelser før de opprettes.

Kontekst

Siri legger merke til hvor du er og hva du gjør, og forstår dermed kontekst. Hvis du akkurat har
mottatt en tekstmelding fra Bob, sier du bare «Reply», og Siri vet at du skal sende en tekstmelding
til Bob. Si «Call him» og Siri vet at du skal ringe Bob i stedet. Siri sier alltid fra hva som er i ferd med
å skje.

Angi valg for Siri

Slå Siri på eller av: Velg Innstillinger > Generelt > Siri.
Merk: Når du slår Siri av, nullstilles Siri, og Siri glemmer det som er lært om stemmen din.
Angi alternativer for Siri: Velg Innstillinger > Generelt > Siri.
Språk: Angi språket du vil bruke med Siri.
Taletilbakemelding: Standardinnstillingen er at Siri leser opp svar kun når du holder iPhone til øret
eller bruker Siri med øretelefoner eller et headsett. Hvis du vil at Siri alltid skal lese opp svar, stiller
du dette alternativet til Alltid.
Min info: Fortell Siri hvilket kort i Kontakter som inneholder din personlige informasjon. Les
«Fortelle Siri om deg selv» på side 42.
Løft for å snakke: Snakk til Siri ved å løfte iPhone til øret når skjermen er på.
Tillat eller forhindre tilgang til Siri når iPhone er låst med kode: Velg Innstillinger > Generelt >
Kodelås.
Du kan også deaktivere Siri ved å slå på restriksjoner. Les «Restriksjoner» på side 171.

43

Kapittel 4

Siri

background image

Stedstjenester

Ettersom Siri kjenner steder som «current», «home», og «work», kan du bli påminnet om å utføre
en bestemt oppgave når du forlater eller ankommer et sted. Fortell Siri «Remind me to call my
wife when I leave the office», og Siri gjør nettopp det.

Stedsinformasjon verken spores eller lagres utenfor telefonen. Du kan fortsatt bruke Siri hvis du
slår av stedstjenester, men Siri vil ikke utføre oppgaver som krever stedsinformasjon.
Slå stedstjenester av for Siri: Velg Innstillinger > Stedstjenester.

Tilgjengelighet

Siri er tilgjengelig for blinde og svaksynte brukere ved hjelp av VoiceOver, skjermleseren som er
innebygd i iOS. VoiceOver leser opp det som er på skjermen – inkludert eventuell tekst i svar fra
Siri – slik at du kan bruke iPhone uten å se den.
Slå på VoiceOver: Velg Innstillinger > Tilgjengelighet.

Hvis du slår på VoiceOver, vil også varsler leses opp. Hvis du vil vite mer, kan du lese
«VoiceOver» på side 148.