iPhone - Wi-Fi

background image

Koble til Wi-Fi-nettverk

Wi-Fi-innstillingene avgjør om iPhone kobler til Wi-Fi-nettverk i nærheten for å få tilgang til
Internett. Når iPhone er koblet til et Wi-Fi-nettverk, viser Wi-Fi-symbolet i statuslinjen øverst på
skjermen signalstyrken. Jo flere streker, jo sterkere signal. Hvis ingen Wi-Fi-nettverk er tilgjengelige,
eller hvis du har slått av Wi-Fi, kobler iPhone seg til Internett via mobilnettverket der dette er
tilgjengelig.

Når du først har koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil iPhone automatisk koble til dette nettverket når det
er innenfor rekkevidde. Hvis flere enn ett tidligere brukt nettverk er tilgjengelige, kobler iPhone
seg til det nettverket du brukte sist.

Du kan også bruke iPhone til å konfigurere en ny AirPort-basestasjon for å levere Wi-Fi-tjenester
hjemme eller på kontoret. Les «Konfigurer en AirPort-basestasjon» på side 165.
Slå Wi-Fi av eller på: Velg Innstillinger > Wi-Fi.

164

background image

Still inn iPhone til å spørre om du
vil koble til et nytt nettverk

Velg Innstillinger > Wi-Fi, og slå «Spør før tilkobling» på eller av.
Hvis «Spør før tilkoblinger» er av, må du koble til et nettverk manuelt for å
få tilgang til Internett hvis du ikke er innenfor rekkevidden til et nettverk du
har brukt tidligere.

Få iPhone til å glemme et
nettverk, slik at den ikke kobler til
automatisk

Velg Innstillinger > Wi-Fi, og trykk på

ved siden av et nettverk du har

vært koblet til tidligere. Deretter trykker du på «Glem dette nettverket».

Koble til et lukket Wi-Fi-nettverk

Hvis du vil koble til et Wi-Fi-nettverk som ikke vises i listen over
tilgjengelige nettverk, velger du Innstillinger > Wi-Fi > Annet og skriver inn
nettverksnavnet.
Du må kjenne nettverksnavnet, passordet og sikkerhetstypen hvis du vil
koble til et lukket nettverk.

Tilpass innstillinger for tilkobling til
et Wi-Fi-nettverk

Velg Innstillinger > Wi-Fi, og trykk på

ved siden av et nettverk. Du kan

angi en HTTP-proxy, definere statiske nettverksinnstillinger, slå på BootP,
eller fornye innstillingene som oppgis av en DHCP-tjener.

Konfigurer en AirPort-basestasjon

En AirPort-basestasjon leverer en Wi-Fi-forbindelse til hjemmet, skolen eller en liten bedrift. Du
kan bruke iPhone til å konfigurere en ny AirPort Express-, AirPort Extreme- eller Time Capsule-
basestasjon.
Bruk AirPort-oppsettassistent: Velg Innstillinger > Wi-Fi. Under tittelen «Konfigurer en AirPort-
basestasjon» trykker du på navnet til basestasjonen du vil konfigurere. Deretter følger du
instruksjonene på skjermen.

Enkelte eldre AirPort-basestasjoner kan ikke konfigureres med en iOS-enhet. Du finner
konfigurasjonsinstruksjoner i dokumentasjonen som fulgte med basestasjonen.

Hvis basestasjonen du konfigurerte, ikke er i listen, forsikrer du deg om at den er tilkoblet
strømnettet, at du er innenfor rekkevidde, og at den ikke allerede er konfigurert. Du kan kun
konfigurere basestasjoner som er nye eller som er nullstilt.

Hvis AirPort-basestasjonen allerede er konfigurert, gjør programmet AirPort-verktøy fra App Store
det mulig å endre innstillingene og overvåke statusen på iPhone.