iPhone - Stedstjenester

background image

Stedstjenester

Stedstjenester lar programmer som Påminnelser, Kart, Kamera og stedsbaserte programmer
fra tredjepartsleverandører samle inn og bruke data som angir hvor du befinner deg.
Stedsinformasjonen som samles inn av Apple, innhentes ikke i en form som kan identifisere
deg. Den omtrentlige posisjonen din bestemmes ved hjelp av tilgjengelig informasjon fra
mobildatanettverk, Wi-Fi-nettverk i nærheten (hvis Wi-Fi er aktivert) og GPS (kanskje ikke
tilgjengelig overalt). Du kan spare strøm ved å slå av stedstjenester når du ikke bruker denne
funksjonen.

Når et program bruker stedstjenester, vises i menylinjen.

Alle programmer som bruker stedstjenester vises på Stedstjenester-innstillingsskjermen, og du vil
kunne se om stedstjenester er slått på eller av for det aktuelle programmet eller tjenesten. Hvis
du ikke vil bruke Stedstjenester, kan du slå det av for noen eller alle programmer og tjenester. Hvis
du slår av stedstjenester, blir du bedt om å slå på funksjonen igjen neste gang et program eller en
tjeneste prøver å bruke denne funksjonen.

Hvis du har programmer fra tredjepartsleverandører på iPhone som bruker stedstjenester, bør du
lese gjennom leverandørens vilkår og personvernretningslinjer for å finne ut hvordan programmet
bruker stedsinformasjonen din.
Slå stedstjenester av eller på: Velg Innstillinger > Stedstjenester.