iPhone - Operatør

background image

Operatør

Denne innstillingen vises i GSM-nettverk når du er utenfor rekkevidden til nettverket til
operatøren din, og du kan bruke datanettverk fra andre operatører til telefonsamtaler, Visual
Voicemail og Internett-forbindelser via mobilnettverk. Du kan kun bruke operatører som har
en roamingavtale med din operatør. Ekstrakostnader kan påløpe. Det er mulig at du må betale
roamingkostnader til den andre operatøren via operatøren din.
Velg en operatør: Velg Innstillinger > Operatør, og velg nettverket du vil bruke.

Når du har valgt et nettverk, bruker iPhone kun dette nettverket. Hvis nettverket er utilgjengelig,
vises «Ingen tjeneste» på iPhone.