iPhone - Lyder og ringelydbryteren

background image

Lyder og ringelydbryteren

Du kan stille inn iPhone til å spille en lyd hver gang du får en ny melding, e-post, anrop, tweet,
telefonsvarermelding eller påminnelse. Lyder kan også spilles for avtaler, sending av e-post,
tastaturklikk og når du låser iPhone.

Når iPhone er i lydløsmodus, spiller den ingen ringetoner, varsellyder eller lydeffekter. Den spiller
imidlertid klokkealarmer og andre lyder.
Bytt mellom hørbarmodus og lydløsmodus: Bruk ringelydbryteren på siden av iPhone.

167

Kapittel 32

Innstillinger

background image

Merk: I noen områder spilles lydeffekter for Kamera og Taleopptak selv om ringelydbryteren er
satt til lydløs.

Angi om iPhone skal vibrere når
noen ringer

Velg Innstillinger > Lyder.

Juster volum for ringelyder og
varsler

Velg Innstillinger > Lyder, og flytt skyvekontrollen. Hvis «Endre med
knapper» er slått på, kan du bruke volumknappene på siden av iPhone.

Endre volumet for andre lyder

Bruk volumknappene på siden av iPhone.

Angi ringetone

Velg Innstillinger > Lyder > Ringetone.

Angi lyder for ringing og varsler

Velg Innstillinger > Lyder og velg toner for objektene i listen.