iPhone - Innstillinger for programmer

background image

Innstillinger for programmer

Les andre kapitler for informasjon om innstillinger for programmer. For eksempel, for Safari-
innstillinger, leser du Kapittel 7, «Safari,» på side 73.

174

Kapittel 32

Innstillinger