iPhone - Generelt

background image

Generelt

Generelt-innstillingene omfatter nettverk, deling, sikkerhet og andre iOS-innstillinger. Du finner
også informasjon om iPhone og kan nullstille ulike iPhone-innstillinger.

Om

Velg Innstillinger > Generelt > Om for å finne informasjon om iPhone, inkludert ledig plass,
serienumre, nettverksadresser, IMEI (International Mobile Equipment Identity) og ICCID (Integrated
Circuit Card Identifier, eller Smart Card) (GSM), MEID (Mobile Equipment Identifier) (CDMA), og
juridisk informasjon.
Endre navnet på enheten: Velg Innstillinger > Generelt > Om, og trykk på Navn.
Enhetens navn vises i sidepanelet når den er tilkoblet iTunes og brukes av iCloud.

Programvareoppdatering

Med Programvareoppdatering kan du laste ned og installere iOS-oppdateringer fra Apple.
Oppdater til den nyeste iOS-versjonen: Velg Innstillinger > Generelt > Programvareoppdatering.

Hvis en nyere versjon av iOS er tilgjengelig, følger du instruksjonene på skjermen for å laste ned
og installere oppdateringen.

Merk: Forsikre deg om at iPhone er koblet til en strømkilde slik at installeringen, som kan ta flere
minutter, fullføres.

168

Kapittel 32

Innstillinger

background image

Bruk

Med Bruk kan du vise mobilbruk, batteristatus og ledig plass. Du kan også vise og administrere
iCloud-lagring.
Vis mobilnettverksbruk, batteristatus og ledig plass: Velg Innstillinger > Generelt > Bruk.

Se mobilbruken din

Velg Innstillinger > Generelt > Bruk > Mobilbruk.

Administrer iCloud-lagring

Velg Innstillinger > Generelt > Bruk > Administrer lagring. Du kan vise og
slette sikkerhetskopier og slå av sikkerhetskopiering av Kamerarull. Du kan
også kjøpe mer iCloud-lagringsplass.
Hvis du vil vite mer, kan du lese «iCloud» på side 16.

Vis programlagring

Velg Innstillinger > Generelt > Bruk. Hvert programs totale lagringsplass
vises. Trykk på programmets navn for flere detaljer.

Nullstill bruksstatistikken

Velg Innstillinger > Generelt > Bruk > Mobilbruk, og trykk deretter på
Nullstill statistikk for å slette informasjonen og samlet tidsstatistikk.

Vis batterinivå som prosent

Velg Innstillinger > Generelt > Bruk, og slå på Batteriprosent.

Siri

Aktiver Siri: Velg Innstillinger > Generelt > Siri.
Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker Siri og endrer innstillinger for Siri, kan du lese «Angi
valg for Siri» på side 43.

Nettverk

I Nettverk-innstillingene kan du konfigurere en VPN-forbindelse (VPN = Virtual Private Network),
endre Wi-Fi-innstillingene eller slå mobildataroaming av eller på.

Når et program må bruke Internett, gjør iPhone følgende, i rekkefølge, til den er tilkoblet:

kobler til det sist brukte tilgjengelige Wi-Fi-nettverket

Â

viser en liste med Wi-Fi-nettverk innenfor rekkevidde, og kobler til det du velger

Â

kobler til over mobildatanettverket, hvis det er tilgjengelig

Â

Hvis iPhone er tilkoblet Internett via mobildatanettverket, vises , , eller i statuslinjen.

4G- og 3G-GSM-mobilnettverkene støtter samtidig tale- og datakommunikasjon. For alle andre
mobilforbindelser kan du ikke bruke Internett-tjenester mens du snakker i telefonen, med mindre
iPhone også har en Wi-Fi-forbindelse til Internett. Avhengig av nettverksforbindelsen du har, er det
mulig at du ikke kan motta anrop mens iPhone overfører data via mobilnettverket – for eksempel
hvis enheten laster ned en nettside.

GSM-nettverk: Hvis enheten har en EDGE- eller GPRS-forbindelse, er det mulig at innkommende
anrop går rett til telefonsvareren mens dataoverføring pågår. Hvis du svarer på et innkommende
anrop, settes dataoverføringen på pause.

CDMA: Hvis enheten har en EV-DO-forbindelse, settes dataoverføringen på pause når du svarer
på innkommende anrop. Hvis enheten har en 1xRTT-forbindelse, er det mulig at innkommende
anrop går rett til telefonsvareren mens dataoverføring pågår. Hvis du svarer på et innkommende
anrop, settes dataoverføringen på pause.

Dataoverføringen fortsetter når du avslutter samtalen.
Slå Mobildata av eller på: Velg Innstillinger > Generelt > Nettverk, og slå deretter Mobildata på
eller av.

169

Kapittel 32

Innstillinger

background image

Hvis Mobildata er slått av, vil alle datatjenester kun bruke Wi-Fi – inkludert e-post, nettlesing,
push-varsler og andre tjenester. Hvis mobildata er på, kan kostnader til operatøren påløpe. For
eksempel overføres data av enkelte funksjoner og tjenester som Siri og Meldinger, og bruk av
disse funksjonene og tjenestene kan påvirke dataabonnementet ditt.

Slå samtaleroaming på eller av
(CDMA)

Velg Innstillinger > Generelt > Nettverk. Slå Samtaleroaming av for å
unngå kostnader forbundet med bruk av andre operatørers nettverk.
Når operatørens nettverk ikke er tilgjengelig, vil ikke iPhone ha tilgang til
mobiltjenester (data eller tale).

Slå dataroaming på eller av

Velg Innstillinger > Generelt > Nettverk.
Dataroaming gir deg Internett-tilgang via mobildatanettverket når du er i
områder som ikke dekkes av nettverket til operatøren din. Hvis du er ute
og reiser, kan du slå av Dataroaming for å unngå roamingkostnader. Les
«Operatør» på side 167.

Aktivere eller deaktivere 3G

Velg Innstillinger > Generelt > Nettverk. Dette alternativet er ikke
tilgjengelig i alle land.
Bruk av 3G gir raskere innlasting av Internett-data i noen tilfeller, men kan
redusere batteritiden. Hvis du ringer mye, kan det være lurt å slå av 3G for å
utvide batteribrukstiden.

Slå Delt Internett på eller av

Velg Innstillinger > Generelt > Nettverk > Delt Internett. Les «Delt
Internett» på side 167.

Legg til en ny VPN-konfigurasjon

Velg Innstillinger > Generelt > Nettverk > VPN > Legg til VPN-konfigurasjon.
Spør nettverksadministratoren om hvilke innstillinger du skal bruke. Hvis du
har konfigurert VPN på datamaskinen, kan du i de fleste tilfeller bruke de
samme VPN-innstillingene på iPhone.
Les «VPN» på side 166.

Bluetooth

iPhone kan kobles trådløst til Bluetooth-enheter som headsett, hodetelefoner og
bilmonteringssett for musikkavspilling og håndfribruk. Du kan også koble til Apple Wireless
Keyboard-tastaturet med Bluetooth. Les «Bruke et Apple Wireless Keyboard» på side 28.
Slå Bluetooth på eller av: Velg Innstillinger > Generelt > Bluetooth, og slå Bluetooth på eller av.

Koble til en Bluetooth-enhet

Trykk på enheten i Enheter-listen, og følg instruksjonene på skjermen
for koble til den. Les dokumentasjonen som ble levert med enheten for
instruksjoner om Bluetooth-sammenkobling.

Wi-Fi-synkronisering

Du kan synkronisere iPhone med iTunes på en datamaskin som er tilkoblet samme Wi-Fi-nettverk.
Aktiver iTunes Wi-Fi-synkronisering: For å konfigurere Wi-Fi-synkronisering første gang kobler du
iPhone til datamaskinen du vil synkronisere med. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Synkronisere
med iTunes» på side 18.

Når du har konfigurert Wi-Fi-synkronisering, synkroniseres iPhone med iTunes automatisk en gang
om dagen når den er tilkoblet en strømkilde og:

iPhone og datamaskinen er begge tilkoblet samme Wi-Fi-nettverk.

Â

iTunes er aktivt på datamaskinen.

Â

Se dato og klokkeslett for siste
synkronisering

Velg Innstillinger > Generelt > iTunes Wi-Fi-synkronisering.

Synkroniserer med iTunes
umiddelbart

Velg Innstillinger > Generelt > iTunes Wi-Fi-synkronisering, og trykk på
Synkroniser nå.

170

Kapittel 32

Innstillinger

background image

Spotlight-søk

I innstillingene for Spotlight-søk kan du angi innholdstypene som søkefunksjonen skal søke etter,
og endre rekkefølgen for søkeresultatene.
Angi hvilke innholdsområder som skal omfattes av søk: Velg Innstillinger > Generelt >
Spotlight-søk, og velg deretter objektene du vil søke i.

Angi rekkefølge for kategorier i
søkeresultater

Velg Innstillinger > Generelt > Spotlight-søk. Hold nede på ved siden av
et objekt, og flytt objektet opp eller ned.

Autolås

Når du låser iPhone, slås skjermen av, slik at du sparer batteri og unngår utilsiktet bruk av
iPhone. Du kan fortsatt motta anrop og tekstmeldinger, og du kan justere volumet og bruke
mikrofonknappen på iPhone-øretelefonene når du lytter til musikk eller snakker i telefonen.
Angi hvor lang tid det skal gå før iPhone låses: Velg Innstillinger > Generelt > Autolås, og velg
deretter et tidsrom.

Kodelås

Standardinnstillingen er at det ikke kreves kode for å låse opp iPhone.
Angi en kode: Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås og angi en firesifret kode.
Hvis du glemmer koden, må du gjenopprette programvaren på iPhone. Les «Oppdatere og
gjenopprette iPhone-programvaren» på side 181.

Slå kodelås av eller endre koden

Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås.

Angi hvor lang tid det skal gå før
koden må oppgis

Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås, og skriv inn koden. Trykk på Krev
kode, og velg deretter hvor lenge iPhone skal vente etter låsing før koden
kreves for å låse den opp.

Slå Enkel kode på eller av

Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås.
En Enkel kode er et firesifret tall. Hvis du vil øke sikkerheten, slår du av Enkel
kode og bruker en lengre sikkerhetskode med en kombinasjon av tall,
bokstaver, tegnsetting og spesialtegn.

Forhindre tilgang til Siri når iPhone
er låst

Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås > Siri. Les «Angi valg for Siri» på
side 43.

Slå Taleoppringing på eller av

Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås.
Hvis du slår av Taleoppringing, forhindrer du at du ringer når iPhone er låst.
Denne innstillingen er kun tilgjengelig når Siri er slått av. Hvis du vil vite
mer om hvordan du ringer ved hjelp av Siri, leser du «Telefon» på side 45.

Slett data etter ti mislykkede forsøk
på å skrive inn riktig kode

Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås, og trykk på Slett data.
Etter ti mislykkede forsøk på å skrive inn riktig kode nullstilles alle
innstillinger, og all informasjonen og alt medieinnholdet på enheten slettes
ved at krypteringsnøkkelen til dataene (som er kryptert med 256-bits AES-
kryptering) fjernes.

Restriksjoner

Du kan angi restriksjoner for enkelte programmer og kjøpt innhold. For eksempel kan foreldre
angi at musikk med upassende innhold ikke skal vises i spillelister, eller de kan slå av tilgangen til
YouTube.
Slå på restriksjoner: Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner, og trykk på Aktiver restriksjoner.

Viktig:

Hvis du glemmer koden, må du gjenopprette programvaren på iPhone. Les «Oppdatere og

gjenopprette iPhone-programvaren» på side 181.

Du kan angi følgende restriksjoner:

171

Kapittel 32

Innstillinger

background image

Safari

Safari deaktiveres, og symbolet vises ikke på Hjem-skjermen. Du kan ikke bruke Safari for å surfe
på Internett, og du får ikke tilgang til Web Clip-koblinger.

YouTube

YouTube deaktiveres, og symbolet vises ikke på Hjem-skjermen.

Kamera

Kameraet deaktiveres, og symbolet vises ikke på Hjem-skjermen. Du kan ikke ta bilder.

FaceTime

Du kan ikke starte eller motta FaceTime-videosamtaler.

iTunes

iTunes Store deaktiveres, og symbolet vises ikke på Hjem-skjermen. Du kan ikke forhåndsvise,
kjøpe eller laste ned innhold.

Ping

Du kan ikke få tilgang til Ping eller Ping-funksjoner.

Installere
programmer

App Store deaktiveres, og symbolet vises ikke på Hjem-skjermen. Du kan ikke installere
programmer på iPhone.

Slette
programmer

Du kan ikke slette programmer fra iPhone.

vises ikke på programsymboler når du tilpasser

Hjem-skjermen.

Siri

Du kan ikke bruke Siri. Talekommandoer og diktering er deaktivert.

Upassende
språk

Siri prøver å erstatte upassende ord du sier, med asterisker og pipelyder.

Sted

Slå stedstjenester av for enkeltprogrammer. Du kan også låse Stedstjenester slik at innstillingene
ikke kan endres, inkludert autorisering av flere programmer for bruk av tjenestene.

Kontoer

Gjeldende innstillinger for Mail, kontakter, kalendere er låst. Du kan ikke legge til, endre eller
slette kontoer. Du kan heller ikke endre iCloud-innstillinger.

Kjøp i program Slå av Kjøp i program. Når denne funksjonen er aktivert, kan du kjøpe ekstrainnhold eller

-funksjoner i programmer du laster ned fra App Store.

Krev passord

Krever at du oppgir Apple-ID for kjøp i program etter tidsperioden du angir.

Angi
restriksjoner
for innhold

Trykk på Aldersgrenser for, og velg et land fra listen. Du kan angi restriksjoner ved hjelp av et
lands vurderingssystem for musikk, podcaster, filmer, TV-programmer og programmer. Innhold
som ikke oppfyller vurderingen du velger vises ikke på iPhone.

Flerspillerspill

Når Flerspillerspill er av, kan du ikke be om å konkurrere eller sende eller motta invitasjoner for å
spille spill eller legge til venner i Game Center.

Legge til
venner

Når Legge til venner er av, kan du ikke sende eller motta venneforespørsler i Game Center. Hvis
Flerspillerspill er slått på, kan du fortsette å spille med eksisterende venner.

Dato og tid

Disse innstillingene gjelder tidsangivelsen som vises i statuslinjen øverst på skjermen, og i
verdensklokker og kalendere.
Angi om iPhone skal vise 24-timersklokke eller 12-timersklokke: Velg Innstillinger > Generelt
> Dato og tid, og slå deretter 24-timersklokke på eller av. (Det er mulig at 24-timersklokke ikke er
tilgjengelig i alle områder.)

Angi om iPhone skal oppdatere
dato og tid automatisk

Velg Innstillinger > Generelt > Dato og tid, og slå deretter Still inn
automatisk på eller av.
Hvis iPhone er stilt inn til å oppdatere klokkeslettet automatisk, henter
enheten riktig klokkeslett via mobilnettverket og oppdaterer det for
gjeldende tidssone.
Enkelte operatører støtter ikke nettverkstid alle steder. Hvis du er ute og
reiser, er det mulig at iPhone ikke kan stille inn lokal tid automatisk.

Still inn dato og tid manuelt

Velg Innstillinger > Generelt > Dato og tid, og slå deretter av Still inn
automatisk. Trykk på Tidssone for å angi tidssone. Trykk på Dato og tid-
knappen, trykk på Still inn dato og tid, og oppgi deretter dato og tid.

172

Kapittel 32

Innstillinger

background image

Tastatur

Du kan slå på tastaturer for skriving på forskjellige språk og du kan slå på skrivefunksjoner, for
eksempel stavekontroll på eller av. Hvis du vil vite mer om tastaturet, les «Skriving» på side 25.

Hvis du vil vite mer om internasjonale tastaturer, leser du Tillegg A, «Internasjonale tastaturer,» på
side 175.

Internasjonalt

I Internasjonalt-innstillinger angir du språk for iPhone, slår tastaturer for forskjellige språk på eller
av, og angir dato-, tids- og telefonnummerformater for området du befinner deg i.
Angi hvilket språk iPhone skal bruke: Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Språk.

Angi kalenderformat

Velg Generelt > Internasjonalt > Kalender, og velg deretter format.

Angi språk for Siri og Talekontroll

Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Talekontroll, og velg deretter
et språk.

Angi format for dato, tid og
telefonnummer

Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Regionformat, og angi hvor
du befinner deg.
Regionformat avgjør også hvilket språk som brukes for dager og måneder
som vises i programmer.

Tilgjengelighet

Hvis du vil slå på tilgjengelighetsfunksjoner, velger du Tilgjengelighet og velger funksjonene du vil
bruke. Les Kapittel 31, «Tilgjengelighet,» på side 148.

Profiler

Denne innstillingen vises hvis du installerer en eller flere profiler på iPhone. Trykk på Profiler for å
vise informasjon om profilene du har installert.

Nullstill

Du kan nullstille ordlisten, nettverksinnstillinger, layout på Hjem-skjermen og stedsadvarsler. Du
kan også slette alt innhold og alle innstillinger.
Slett alt innhold og alle innstillinger: Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på «Slett alt
innhold og alle innstillinger».
Etter at du bekrefter at du vil nullstille iPhone, fjernes alt innhold, all informasjon og alle
innstillinger. iPhone kan ikke brukes før den konfigureres på nytt.

173

Kapittel 32

Innstillinger

background image

Nullstill alle innstillinger

Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill alle innstillinger.
Alle tilpasninger og innstillinger nullstilles.

Nullstill nettverksinnstillinger

Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill
nettverksinnstillinger.
Når du nullstiller nettverksinnstillingene, slettes listen over tidligere nettverk
og VPN-innstillinger som ikke er installert av en konfigurasjonsprofil. Wi-
Fi-tilkoblingen blir slått av og deretter på igjen, så enheten blir koblet fra
nettverket den er tilkoblet. Innstillingene for Wi-Fi og «Spør før tilkobling»
blir værende på.
Hvis du vil fjerne VPN-innstillinger som er installert av en
konfigurasjonsprofil, velger du Innstillinger > Generelt > Profil, markerer
profilen, og trykker på Fjern. Dette fjerner også andre innstillinger eller
kontoer profilen inneholder.

Nullstill tastaturordlisten

Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill tastaturordlisten.
Du legger til ord i tastaturordlisten ved å avvise ord iPhone foreslår
mens du skriver. Trykk på et ord for å avvise rettelsen og legge til ordet i
tastaturordlisten. Hvis du nullstiller tastaturordlisten, slettes alle ordene du
har lagt til.

Gjenopprett standardlayouten for
Hjem-skjermen

Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill layout på Hjem-
skjerm.

Nullstill stedsadvarsler

Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill stedsadvarsler.
Stedsadvarsler er forespørsler som kommer fra programmer om å bruke
stedstjenester. iPhone viser en stedsadvarsel for et program første gangen
programmet kommer med en forespørsel om å få bruke stedstjenester.
Hvis du trykker på Avbryt ved en slik forespørsel, vil ikke forespørselen vises
igjen. Hvis du vil nullstille stedsadvarsler, slik at du får en forespørsel for
hvert program, trykker du på Nullstill stedsadvarsler.