iPhone - Flymodus

background image

Flymodus

I flymodus deaktiveres funksjonene for trådløs tilkobling for å redusere potensielle forstyrrelser for
flyets instrumenter og annet elektronisk utstyr.
Slå på flymodus: Velg Innstillinger, og slå på flymodus.
Når flymodus er på, vises i statuslinjen øverst på skjermen. Ingen telefon-, Wi-Fi- eller Bluetooth-
signaler sendes ut fra iPhone, og GPS-mottak er slått av. Du vil ikke kunne bruke programmer med
funksjoner som krever disse signalene, for eksempel for tilkobling til Internett, ringe eller motta
samtaler eller meldinger, bruke telefonsvareren og så videre.
Hvis det tillates av flyselskapet og gjeldende lovgivning, kan du fortsette å lytte til musikk, se
videoer, lese e-post, bruke kalenderen og andre data du tidligere har mottatt, og generelt bruke
programmer som ikke krever en Internett-forbindelse.
Hvis Wi-Fi er tilgjengelig, og flyselskapet og gjeldende lover og regler tillater det, kan du gå til
Innstillinger > Wi-Fi for å slå det på. Du kan slå på Bluetooth i Innstillinger > Generelt > Bluetooth.

Wi-Fi