iPhone - Delt Internett

background image

Delt Internett

Du kan bruke Delt Internett (iPhone 4 eller nyere) for å dele en Internett-forbindelse med en
datamaskin eller en annen enhet – for eksempel en iPod touch, iPad eller en annen iPhone –
som er koblet til din iPhone via Wi-Fi. Du kan også bruke Delt Internett for å dele en Internett-
forbindelse med en datamaskin som er koblet til iPhone-enheten via Bluetooth eller USB. Delt
Internett fungerer kun hvis iPhone-enheten er koblet til Internett via mobildatanettverket.

Merk: Det er mulig at denne funksjonen ikke er tilgjengelig i alle områder. Ekstrakostnader kan
påløpe. Telefonoperatøren har mer informasjon.
Del en Internett-forbindelse: Velg Innstillinger > Generelt > Nettverk, og trykk på Delt Internett –
hvis det vises – for å konfigurere tjenesten hos operatøren.

Når du har slått på Delt Internett, kan andre enheter koble til på følgende måter:

Â

Wi-Fi: På enheten velger du din iPhone fra listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

Â

USB: Koble datamaskinen til iPhone ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen. I
datamaskinens nettverksvalg velger du iPhone og konfigurerer nettverksinnstillingene.

Â

Bluetooth: På iPhone velger du Innstillinger > Generelt > Bluetooth, og slår på Bluetooth. Hvis
du vil sammenkoble og koble iPhone til enheten din, leser du dokumentasjonen som fulgte
med datamaskinen.

Når en enhet er tilkoblet, vises det et blått bånd øverst på iPhone-skjermen. Delt Internett er
fortsatt på når du kobler til via USB, selv om du ikke bruker Internett-forbindelsen aktivt.

Merk: Delt Internett-symbolet vises i statuslinjen på iOS-enheter som bruker Delt Internett.

Endre Wi-Fi-passordet for iPhone

Velg Innstillinger > Delt Internett > Wi-Fi-passord, og oppgi deretter et
passord med minst 8 tegn.

Overvåk bruk av mobildatanettverk Velg Innstillinger > Generelt > Bruk > Mobilbruk.