iPhone - Kapittel 32:  Innstillinger

background image

Innstillinger

32

Innstillinger gjør det mulig å konfigurere iPhone, stille inn programalternativer, legge til kontoer
og angi andre valg.