iPhone - Zoom

background image

Du kan stille inn Trippelklikk på Hjem til å vise valget for å slå VoiceOver, Hvitt på svart eller Zoom
på eller av. Standardinnstillingen er at Trippelklikk på Hjem er slått av.
Angi funksjon for Trippelklikk på Hjem: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet >
Trippelklikk på Hjem.

Zoom

I mange av programmene på iPhone kan du zoome inn og ut på bestemte elementer. Du kan
for eksempel dobbelttrykke eller bruke knipebevegelsen for å forstørre kolonner på nettsteder i
Safari.

Zooming er også en tilgjengelighetsfunksjon som gjør det mulig å forstørre hele skjermen i
programmet som brukes, slik at du kan se hva som er på skjermen.

Når du bruker zoom sammen med et Apple Wireless Keyboard (se «Bruke et Apple Wireless
Keyboard» på side 28), følger skjermbildet innsettingspunktet, slik at det alltid er midt på
skjermen.
Slå zooming av eller på: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Zoom. Bruk eventuelt
Trippelklikk på Hjem. Les «Trippelklikk på Hjem» på side 159.

Merk: VoiceOver og zooming kan ikke brukes samtidig.

159

Kapittel 31

Tilgjengelighet

background image

Zoom inn eller ut

Dobbelttrykk på skjermen med tre fingre. Standardinnstillingen er at
skjermen forstørres med 200 prosent. Hvis du endrer forstørrelsen manuelt
(ved å bruke trykk-og-flytt-bevegelsen som beskrives nedenfor), går
iPhone automatisk tilbake til denne forstørrelsen når du zoomer inn ved å
dobbelttrykke med tre fingre.

Øk forstørrelsen

Trykk med tre fingre, og dra mot toppen av skjermen (for å øke
forstørrelsen) eller mot bunnen av skjermen (for å redusere forstørrelsen).
Trykk-og-flytt-bevegelsen ligner på dobbelttrykking, bortsett fra at du
ikke løfter fingrene for trykk nummer to – i stedet flytter du fingrene på
skjermen. Når du har begynt flyttebevegelsen, kan du flytte med én finger.

Naviger rundt på skjermen

Når visningen er zoomet inn, flytter eller drar du på skjermen med tre
fingre. Når du har begynt flyttebevegelsen, kan du flytte med én finger slik
at du ser mer av skjermen. Hold én finger nær kanten av skjermen for å
panorere til den siden av skjermbildet. Flytt fingeren nærmere kanten for å
panorere raskere. Når du åpner en ny skjerm, vises alltid delen som er øverst
og midt på skjermen.