iPhone - Visual Voicemail

background image

Visual Voicemail

Med spill av- og pause-kontrollene i Visual Voicemail kan du kontrollere avspillingen av meldinger.
Flytt spillehodet på navigeringslinjen for å gjenta deler av meldingen som er vanskelig å forstå.
Les «Sjekke meldinger på telefonsvareren» på side 63.