iPhone - Talekontroll

background image

Talekontroll

Med Talekontroll kan du bruke talekommandoer for å ringe og styre avspillingen i Musikk-
programmet. Les «Taleoppringing» på side 58 og «Bruke Siri eller talekontroll med Musikk» på
side 80.