iPhone - Støtte for teksttelefon (TTY)

background image

Støtte for teksttelefon (TTY)

Du kan bruke iPhone TTY Adapter-kabelen (selges separat i mange områder) for å koble iPhone
til en teksttelefon. Gå til www.apple.com/no/store (ikke tilgjengelig i alle områder), eller spør din
lokale Apple-forhandler.
Koble iPhone til en teksttelefon: Velg Innstillinger > Telefon, og slå på TTY. Deretter kobler du
iPhone til teksttelefonen ved hjelp av iPhone TTY Adapter.

162

Kapittel 31

Tilgjengelighet

background image

Når TTY er aktivert på iPhone, vises TTY-symbolet i statuslinjen øverst på skjermen. Hvis du vil
ha mer informasjon om hvordan du bruker en bestemt teksttelefon, leser du dokumentasjonen
som fulgte med teksttelefonen.