iPhone - Siri

background image

Siri

Med Siri kan du utføre oppgaver med iPhone ved å spørre, og VoiceOver kan lese opp svar fra Siri.
Hvis du vil vite mer, kan du lese Kapittel 4, «Siri,» på side 40.

Trippelklikk på Hjem

Med funksjonen Trippelklikk på Hjem kan du slå av eller på noen av Tilgjengelighet-funksjonene
når du trykker på Hjem-knappen raskt tre ganger. Du kan stille inn Trippelklikk på Hjem til å:

Slå VoiceOver på eller av

Â

Slå Hvitt på svart på eller av

Â

Slå zooming på eller av

Â

Slå AssistiveTouch på eller av

Â