iPhone - Særlige behov i OS X

background image

Særlige behov i OS X

Ta i bruk funksjonene for særlige behov i OS X når du bruker iTunes til å synkronisere informasjon
og innhold fra iTunes-biblioteket til iPhone. I Finder velger du Hjelp > Hjelpsenter og søker etter
«særlige behov».

Hvis du vil vite mer om funksjoner for tilgjengelighet på iPhone og OS X, går du til
www.apple.com/no/accessibility.