iPhone - Ringetoner knyttet til kontakter

background image

Ringetoner knyttet til kontakter

Du kan tilordne egne ringetoner til personene i kontaktlisten. Du kan kjøpe ringetoner fra iTunes
Store på iPhone. Les «Kjøpe musikk, lydbøker og ringetoner» på side 120.