iPhone - Monolyd

background image

Med Monolyd kombineres venstre og høyre stereokanal til et monosignal som spilles på begge
kanaler. Du kan justere balansen til monosignalet for å øke volumet på høyre eller venstre kanal.
Slå Monolyd av eller på: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Monolyd.

160

Kapittel 31

Tilgjengelighet