iPhone - Les opp autotekst

background image

Les opp autotekst

Hvis opplesing av autotekst er aktivert, blir tekstrettinger og forslag iPhone kommer med mens du
skriver, lest opp.
Slå opplesing av autotekst av eller på: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Les opp
autotekst.

Opplesing av autotekst fungerer også sammen med VoiceOver eller zooming.

Monolyd