iPhone - LED-blink for varsler

background image

Hvis du ikke kan høre lydene som signaliserer innkommende anrop og andre varsler, kan du få
iPhone til å blinke med LED-lyset (ved siden av kameralinsen bak på iPhone. Dette fungerer kun
når iPhone er låst eller i dvalemodus. Tilgjengelig for iPhone 4 eller nyere.
Slå på LED-blink for varsler: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > LED-blink for varsler.

161

Kapittel 31

Tilgjengelighet

background image

AssistiveTouch