iPhone - Kompatibilitet med høreapparater

background image

Kompatibilitet med høreapparater

FCC har innført regler for kompatibilitet med høreapparater for digitale trådløse telefoner. Disse
reglene krever at bestemte telefoner skal testes og vurderes i henhold til C63.19-2007-standarden
(ANSI = American National Standard Institute) for kompatibilitet med høreapparater. ANSI-
standarden for kompatibilitet med høreapparater omfatter to typer vurderinger: vurderingen
«M» for redusert radiofrekvensforstyrrelse for å legge til rette for akustisk sammenkobling
med høreapparater som ikke opererer i telespolemodus, og vurderingen «T» for induktiv
sammenkobling med høreapparater som opererer i telespolemodus. Disse vurderingene gis
på en skala fra én til fire, der fire er mest kompatibel. En telefon regnes for å være kompatibel
med høreapparater i henhold til FCC-reglene hvis den får vurderingen M3 eller M4 for akustisk
sammenkobling og T3 eller T4 for induktiv sammenkobling.

Du finner oppdaterte vurderinger for kompatibilitet mellom iPhone og høreapparater på
www.apple.com/support/hac.

Kompatibilitetsvurderinger for høreapparater gir ingen garanti for at et bestemt høreapparat
funger sammen med en bestemt telefon. Noen høreapparater kan fungere godt sammen med
telefoner som ikke har en bestemt vurdering. Prøv høreapparatet og telefonen sammen før du
kjøper dem, for å forsikre deg om at de er kompatible.

Høreapparatmodus
iPhone 4 GSM har Høreapparatmodus som, når den er aktivert, kan redusere forstyrrelser for
enkelte høreapparatmodeller. Høreapparatmodus reduserer overføringsstyrken til mobilradioen i
GSM 1900 MHz-båndet og kan føre til redusert 2G-mobildekning.
Aktiver Høreapparatmodus (kun iPhone 4 GSM): Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet.