iPhone - Funksjoner for særlige behov

background image

Funksjoner for særlige behov

iPhone har en rekke tilgjengelighetsfunksjoner, blant annet: