iPhone - Egendefinert vibrering

background image

Egendefinert vibrering

Du kan tildele bestemte vibreringsmønstre til telefonanrop eller FaceTime-anrop fra viktige
kontakter. Velg blant de eksisterende mønstrene, eller lag et nytt.
Slå på egendefinert vibrering: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Egendefinert
vibrering.

Velg vibreringsmønster for en
kontakt

Velg en kontakt i Kontakter, og trykk deretter på «vibrering». Hvis du ikke
ser vibrering i kontaktinformasjonen, trykker du på Rediger og legger det til.

Opprett et nytt vibreringsmønster

Hvis du allerede er i gang med å redigere en kontakt, trykker du på
«vibrering» og deretter på Opprett ny vibrering. Du kan også gå til
Innstillinger > Lyder > Vibrering > Opprett ny vibrering.

Angi et egendefinert mønster som
standardinnstilling

Velg Innstillinger > Lyder > Vibrering, og velg et mønster.

LED-blink for varsler