iPhone - Skrive ut en PDF eller sende en PDF med e-post

background image

Skrive ut en PDF eller sende en PDF med e-post

Ved hjelp av iBooks kan du sende en kopi av en PDF via e-post eller skrive ut hele eller en del av
en PDF til en kompatibel skriver.

Du kan sende PDF-er med e-post eller skrive dem ut, men ikke bøker.
Sende en PDF med e-post: Åpne PDF-en, trykk på , og velg deretter på Send med e-post. En
ny e-postmelding vises med PDF-en som vedlegg. Trykk på Send når du har lagt inn adresse og
skrevet meldingen.

Skriv ut en PDF

Åpne PDF-en, trykk på

, og velg Skriv ut. Velg en skriver, sideområde og

antall eksemplarer, og trykk deretter på Skriv ut. Hvis du vil vite mer, kan du
lese «Utskrift» på side 29.

146

Kapittel 30

iBooks