iPhone - Organisere bokhyllen

background image

Organisere bokhyllen

Bruk bokhyllen til se hvilke bøker og PDF-er du har. Du kan også organisere objekter i samlinger.

Endre plassering ved

å holde på en bok.

Vis samlinger.

Flytt en bok eller PDF til en samling: Gå til bokhyllen, og trykk på Rediger. Marker objektene du
vil flytte, og trykk deretter på Flytt og velg en samling.
Når du legger til en bok eller PDF i bokhyllen, vises den i Bøker- eller PDF-samlingen. Derfra kan
du flytte den til en annen samling. Du kan for eksempel opprette samlinger for jobb eller skole
eller for oppslagsverk eller skjønnlitterære verker.

Vis en samling

Trykk på navnet til samlingen du er i, øverst på skjermen, og velg deretter
en annen samling fra listen som vises.

Administrer samlinger

Trykk på navnet til samlingen du er i, for eksempel Bøker eller PDF-er, for å
vise listen med samlinger.
Du kan ikke redigere eller fjerne de innebygde Bøker- og PDF-samlingene.

Sorter bokhyllen

Trykk på statuslinjen for å gå til toppen av skjermen, og trykk deretter på

for å velge en sorteringsmetode fra alternativene nederst på skjermen.

Slett et objekt fra bokhyllen

Trykk på Rediger, og trykk deretter på hver bok eller PDF du vil slette, slik at
det vises et hakemerke. Trykk på Slett. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.
Hvis du sletter en bok du har kjøpt, kan du laste den ned på nytt fra
Purchases i iBookstore.

Søk etter en bok

Gå til bokhyllen. Trykk på statuslinjen for å rulle raskt til toppen av skjermen,
og trykk på . Søk ser etter tittel og forfatternavn.

147

Kapittel 30

iBooks