iPhone - Endre utseendet til en bok

background image

Endre utseendet til en bok

I enkelte bøker kan du endre fontstørrelse, font og sidefarge.
Endre lysstyrke: Trykk nær midten av siden for å vise kontrollene, og trykk på . Hvis du ikke ser

, trykker du på

først.

Endre fonttype eller fontstørrelse

Trykk nær midten av siden for å vise kontrollene, og trykk på

. Trykk på

Fonter for å velge en fonttype. Ikke alle bøker støtter endring av fonttype.
Noen bøker gjør det mulig å endre fontstørrelsen kun når iPhone er i
stående retning.

Endre fargen på siden og teksten

Trykk nær midten av siden for å vise kontrollene, trykk på

, og trykk på

Tema. Denne innstillingen gjelder for alle bøker som støtter den.

Slå rette marger og orddeling på
eller av

Velg Innstillinger > iBooks. Enkelte bøker og PDF-er støtter ikke rette
marger eller orddeling.