iPhone - Varslinger

background image

Varslinger

Varslingssenter viser alle varslene dine på ett sted, inkludert varsler om:

Ubesvarte anrop og talemeldinger

Â

Ny e-post

Â

31

Kapittel 3

Grunnleggende

background image

Nye tekstmeldinger

Â

Påminnelser

Â

Kalenderhendelser

Â

Venneforespørsler (Game Center)

Â

Været

Â

Aksjer

Â

Vis Varslingssenter: Dra ned fra øverst på skjermen. Bla i listen for å se ytterligere varsler.

Varsler vises også på låst skjerm, eller kort øverst på skjermen når du bruker iPhone. Du kan se alle
gjeldende varsler i Varslingssenter.

Mange programmer, for eksempel Telefon, Meldinger, Mail og App Store, får et varselmerke på
symbolet på Hjem-skjermen med et tall (angir innkommende objekter) eller et utropstegn (angir
at det har oppstått problem). Hvis disse programmene er i en mappe, vises merket på mappen.
Et merke med et tall viser samlet antall objekter som krever din oppmerksomhet, for eksempel
innkommende anrop, e-postmeldinger og tekstmeldinger, i tillegg til programoppdateringer. Et
merke med utropstegn angir at det er et problem med programmet.

Svar på et varsel i Varslingssenter

Trykk på varselet.

Svar på et varsel på låst skjerm

Dra symbolet som vises i varselet, til høyre.

Fjern varsler fra Varslingssenter

Trykk på

, og trykk deretter på Fjern alle.

Angi alternativer for varsling

Velg Innstillinger > Varsling.