iPhone - Utskrift

background image

Utskrift

AirPrint

Med AirPrint kan du skrive ut trådløst på AirPrint-kompatible skrivere. Du kan skrive ut fra:

Mail – e-postmeldinger og vedlegg som kan vises med Hurtigvisning

Â

Bilder og kamera – bilder

Â

Safari – nettsider, PDF-er og andre vedlegg som kan vises med Hurtigvisning

Â

iBooks – PDF-filer

Â

Kart – utskrift av kartet som vises på skjermen

Â

Notater – notatet som vises

Â

Andre programmer som er tilgjengelige fra App Store, kan også ha støtte for AirPrint.

En AirPrint-kompatibel skriver krever ingen konfigurering – du må bare koble den til det
samme Wi-Fi-nettverket som iPhone. Du finner mer informasjon på support.apple.com/kb/
HT4356?viewlocale=no_NO.

Skrive ut et dokument

AirPrint bruker Wi-Fi-nettverket til å sende utskriftsjobber trådløst til skriveren din. iPhone og
skriveren må være tilkoblet samme Wi-Fi-nettverk.
Skriv ut et dokument: Trykk på , eller (avhengig av programmet du bruker), og trykk på
Skriv ut. Velg en skriver og utskriftsalternativer, og trykk på Skriv ut.

Vis status for en utskriftsjobb

Dobbelttrykk på Hjem-knappen , og trykk deretter på Utskriftssenter.

Utskriftssenter vises som det sist brukte programmet når et dokument skrives ut. Et merke på
programsymbolet viser hvor mange dokumenter som er i skriverkøen.

Hvis du skriver ut mer enn ett dokument, kan du vise en statusoversikt for en utskriftsjobb ved å
markere den.

Avbryt en utskriftsjobb

Dobbelttrykk på Hjem-knappen , trykk på Utskriftssenter, marker
utskriftsjobben (hvis du skriver ut mer enn ett dokument), og trykk deretter
på Avbryt utskrift.

29

Kapittel 3

Grunnleggende