iPhone - Twitter

background image

Twitter

Logg på Twitter-kontoen din (eller opprett en ny konto) i Innstillinger for å aktivere tweeter med
vedlegg fra følgende programmer:

Kamera eller Bilder – med et bilde

Â

Safari – med en nettside

Â

Kart – med et sted

Â

YouTube – med en video

Â

32

Kapittel 3

Grunnleggende

background image

Logg på (eller opprett) en Twitter-konto: Velg Innstillinger > Twitter. Oppgi brukernavn og
passord for en eksisterende konto, eller trykk på Opprett ny konto.

Trykk på handlingsknap-

pen i Kamera eller Bilder

for å tvitre et bilde.

Tvitre et bilde.

Tvitre et bilde, en video eller en
nettside

Vis objektet, trykk på

, og trykk deretter på Tvitre. Hvis

ikke vises,

trykker du på skjermen.
Trykk på Legg til sted for å legge til stedet ditt. Stedstjenester må være på i
Innstillinger > Stedstjenester.

Tvitre et sted i Kart

Trykk på stedsnålen, trykk på

, trykk på Del sted, og trykk på Tvitre.

Legg til stedet ditt i en tweet

Trykk på . Stedstjenester må være på i Innstillinger > Stedstjenester.

Legg til Twitter-brukernavn og
-bilder i kontaktene dine

Velg Innstillinger > Twitter, og trykk på Oppdater kontakter.

Slå Twitter på eller av for Bilder
eller Safari

Velg Innstillinger > Twitter.

Når du skriver en tweet, viser tallet nederst til høyre i Tweet-skjermen antall tegn som gjenstår
som du kan skrive. Vedlegg bruker noen av de 140 tegnene i en tweet.

Du kan installere og bruke Twitter-programmet for å tvitre, vise tidslinjen din, søke etter emner og
annet.
Installer Twitter-programmet: Velg Innstillinger > Twitter, og trykk på Installer.

Hvis du vil lære hvordan du bruker Twitter-programmet, åpner du det, trykker på Mer-knappen
(...), trykker på Kontoer og innstillinger, trykker på Innstillinger og trykker deretter på Manuelt.