iPhone - Talekontroll

background image

Bruk Talekontroll: Hold nede Hjem-knappen til Talekontroll-skjermen vises og du hører et
lydsignal. Du kan også holde inne midtknappen på iPhone-øretelefonene.

Slik får du best mulig resultat:

Snakk inn i iPhone-mikrofonen på samme måte som du gjør når du ringer. Du kan også bruke

Â

mikrofonen på et Bluetooth-headsett eller et kompatibelt bilmonteringssett med Bluetooth.
Snakk tydelig og naturlig.

Â

Si kun iPhone-kommandoer og navn og tall. Legg inn en liten pause mellom hver kommando.

Â

Bruk fulle navn.

Â

Hvis du vil ha mer informasjon om Talekontroll, blant annet informasjon om hvordan du bruker
Talekontroll på forskjellige språk, går du til support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=no_NO.

Talekontroll forventer vanligvis kommandoer på det språket som er valgt for iPhone (velg
Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Språk). Du kan endre språket som brukes for
talekommandoer, i Talekontroll-innstillingene. Noen språk er tilgjengelige på forskjellige dialekter.
Endre språk eller land: Velg Innstillinger, velg Generelt > Internasjonalt > Talekontroll, og trykk på
språket eller landet.

Talekontroll for Musikk-programmet er alltid på, men du kan angi at taleoppringing ikke kan
brukes når iPhone er låst.
Forhindre bruk av taleoppringing når iPhone er låst: Velg Innstillinger, velg Generelt > Kodelås,
og slå av Taleoppringing. Lås opp iPhone for å bruke taleoppringing.

Les «Taleoppringing» på side 58 og «Bruke Siri eller talekontroll med Musikk» på side 80.