iPhone - Skriving

background image

Skriving

Når du skal skrive inn tekst, vises det skjermbaserte tastaturet.

Skrive inn tekst

Bruk tastaturet til å skrive inn tekst. Tastaturet retter opp skrivefeil, kommer med forslag til
fullføring av ordet du skriver, og lærer mens du bruker det. Avhengig av hvilket program du
bruker, kan det intelligente tastaturet foreslå rettelser mens du skriver, slik at du unngår skrivefeil.
Skrive tekst: Trykk på et tekstfelt for å vise tastaturet, og trykk på tastaturet.

Mens du skriver, vises hver bokstav over tommelen eller fingeren. Hvis du trykker på feil tast, kan
du dra fingeren til riktig tast. Bokstaven settes ikke inn før du løfter fingeren fra tasten.

Slett forrige tegn

Trykk på

.

Skriv med store bokstaver

Trykk på Skift-knappen før du trykker på en bokstav. Du kan også holde
nede Skift-tasten og deretter flytte fingeren til en bokstav.

Skriv et punktum og et mellomrom
raskt

Dobbelttrykk på mellomromstasten. Du kan slå denne funksjonen av eller
på i Innstillinger > Generelt > Tastatur.

Bruk autokorrigering til å skrive «’ll» Skriv «lll». For eksempel, skriv «youlll» for å få «you’ll»

Aktiver låsetasten (Caps Lock)

Dobbelttrykk på Skift-tasten . Trykk på Skift-tasten en gang til for å
deaktivere. Du kan slå denne funksjonen på og av i Innstillinger > Generelt
> Tastatur.

Skriv tall, tegn og symboler

Trykk på talltasten

. Trykk på symboltasten

for å se flere tegn og

symboler.

Angi alternativer for skriving

Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur.

Hvis du vil skrive en annen

variant av en bokstav, holder du

nede på en tast og flytter deretter

fingeren for å velge.

Autokorrigering og stavekontroll

For mange språk korrigerer iPhone automatisk stavefeil og foreslår ord mens du skriver. Når
iPhone foreslår et ord, kan du godta forslaget uten å avbryte skrivingen.

25

Kapittel 3

Grunnleggende

background image

Merk: Hvis du vil se en liste med språkene som støttes, går du til www.apple.com/no/iphone/
specs.html.

Foreslått ord

Godta forslaget: Skriv et mellomrom, tegnsettingstegn eller returtegn.
Avvise et forslag: Trykk på «x».
Hver gang du avviser et forslag for et ord, blir det mer sannsynlig at iPhone godtar ordet uten
endringsforslag.

iPhone kan også understreke ord som du allerede har skrevet, som kan inneholde skrivefeil.

Erstatt et feilstavet ord

Trykk på ordet, og trykk deretter på et av stavealternativene.
Hvis ordet du vil ha ikke vises, skriver du det på nytt.

Slå autokorrektur eller stavekontroll
på eller av

Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur.

Snarveier og din egen ordliste

Snarveier lar deg skrive inn noen få tegn i stedet for et lengre ord eller uttrykk. Den utvidede
teksten vises når du skriver snarveien. For eksempel utvides snarveien «pv» til «På vei!»
Opprett en snarvei: Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur, og trykk på Legg til ny snarvei.
Hvis du vil legge til et ord eller uttrykk i din egen ordliste, slik at iPhone ikke prøver å rette
eller erstatte det:
Opprett snarveien, men la Snarvei-feltet stå tomt.

Rediger en snarvei

Velg Innstillinger > Tastatur, og trykk på snarveien.

Redigere tekst

Med den berøringsfølsomme skjermen er det enkelt å endre teksten du har skrevet. Når du skal
plassere innsettingspunktet, vises det et forstørrelsesglass på skjermen. Med håndtak kan du
enkelt markere mer eller mindre tekst. Du kan også klippe ut, kopiere og lime inn tekst og bilder i
programmer, eller fra et program til et annet.

26

Kapittel 3

Grunnleggende

background image

Plasser innsettingspunktet: Trykk og hold for å vise forstørrelsesglasset, og flytt fingeren for å
plassere innsettingspunktet.

Marker tekst: Trykk på innsettingspunktet for å vise markeringsknappene.

Du kan også dobbelttrykke for å markere et ord. I skrivebeskyttede dokumenter, for eksempel
nettsider eller e-postmeldinger du har mottatt, holder du nede fingeren for å markere et ord. Flytt
håndtakene for å markere mer eller mindre tekst.

Klipp ut eller kopier tekst

Marker tekst, og trykk deretter på Klipp ut eller Kopier.

Lim inn tekst

Trykk på innsettingspunktet, og trykk deretter på Lim inn. Den siste teksten
du har klippet ut eller kopiert, settes inn. Du kan også markere tekst og
trykke på Lim inn for å erstatte teksten.

Angre forrige redigering

Rist iPhone, og trykk på Angre.

Få uthevet, kursiv eller
understreket tekst

Når det er tilgjengelig, trykk på og deretter på B/I/U.

Finn¨ definisjonen av et ord

Når det er tilgjengelig, trykker du på og deretter på Definer.

Finn alternative ord

Når det er tilgjengelig, trykker du på Foreslå og deretter på et av ordene.

Tastaturlayouter

Du kan bruke Innstillinger for å angi tastaturlayout for programvaretastaturer og eksterne
tastaturer. Hvilke layouter som er tilgjengelige, avhenger av tastaturspråket.
Velg en tastaturlayout: Velg Innstillinger Generelt > Tastatur > Internasjonale tastaturer. Deretter
velger du et tastatur.
Du kan angi forskjellige valg for både det skjermbaserte tastaturet og eksterne tastaturer for hvert
av språkene. Layouten for programvaretastatur avgjør layouten for tastaturet på iPhone-skjermen.
Layouten for maskinvaretastatur avgjør layouten for Apple Wireless Keyboard-tastaturer som
kobles til iPhone.

27

Kapittel 3

Grunnleggende

background image

Bruke et Apple Wireless Keyboard

Du kan bruke et Apple Wireless Keyboard (selges separat) til å skrive på iPhone. Apple Wireless
Keyboard kobles til ved hjelp av Bluetooth. Les «Sammenkoble en Bluetooth-enhet med
iPhone» på side 35.

Når tastaturet er sammenkoblet med iPhone, kobles det til når tastaturet er innenfor rekkevidde
(opptil 9 meter). Hvis det skjermbaserte tastaturet ikke vises når du trykker på et tekstfelt, betyr
det at det eksterne tastaturet er koblet til. Slå av eller frakoble tastaturet når det ikke er i bruk, for
å spare batteri.