iPhone - Sikkerhetsfunksjoner

background image

Sikkerhetsfunksjoner

Sikkerhetsfunksjoner hjelper deg med å beskytte informasjonen på iPhone slik at andre ikke får
tilgang til den.

Kodelås og databeskyttelse

Du kan angi en kode som må oppgis hver gang du slår på eller vekker iPhone.
Angi en kode: Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås og skriv inn en firesifret kode, og oppgi
deretter koden på nytt for å bekrefte. iPhone krever deretter at du oppgir koden for å låse den
opp eller vise kodelåsinnstillingene.
Hvis du angir en kode, slås databeskyttelse på. Når databeskyttelse er aktivert, brukes
sikkerhetskoden som nøkkel for kryptering av e-postmeldinger og vedlegg som arkiveres
på iPhone. (Databeskyttelse kan også brukes av enkelte programmer som er tilgjengelig fra
App Store.) Det vises en melding nederst på Kodelås-skjermen i Innstillinger om hvorvidt
databeskyttelse er aktivert.
Hvis du vil øke sikkerheten for iPhone-enheten, slår du av Enkel kode og bruker en lengre
sikkerhetskode med en kombinasjon av tall, bokstaver, tegnsetting og spesialtegn. Les
«Kodelås» på side 171.

Viktig:

På en iPhone 3GS som ikke ble levert med iOS 4 eller nyere, må du i tillegg gjenopprette

iOS-programvaren for å aktivere databeskyttelse. Les «Oppdatere og gjenopprette iPhone-
programvaren» på side 181.
Forhindre bruk av taleoppringing når iPhone er låst: Velg Innstillinger, velg Generelt > Kodelås,
og slå av Taleoppringing. Lås opp iPhone for å bruke taleoppringing.

37

Kapittel 3

Grunnleggende

background image

Finn iPhone

Finn iPhone hjelper deg med å finne igjen og sikre iPhone ved hjelp av gratisprogrammet Finn
iPhone (Find My iPhone) på en annen iPhone, iPad eller iPod touch, eller med en nettleser på Mac
eller PC som er logget på www.icloud.com eller www.me.com.

Finn iPhone omfatter:

Â

Finn den på et kart: Se omtrent hvor iPhone-enheten befinner seg på et fullskjermkart.

Â

Send en melding eller spill en lyd: Lar deg skrive en melding som vises på iPhone-skjermen,
eller du kan få enheten til å spille en lyd med fullt volum i to minutter, selv om ringelydbryteren
er satt til lydløs.

Â

Ekstern kodelås: Lar deg låse iPhone-enheten fra en ekstern maskin og angi en sikkerhetskode
på 4 tegn, hvis du ikke har angitt en kode tidligere.

Â

Ekstern sletting: Gjør det mulig å beskytte privat informasjon ved å slette alt medieinnhold og
alle data på iPhone-enheten, slik at den nullstilles til fabrikkinnstillingene.

Viktig:

Før du kan bruke funksjonene, må Finn iPhone slås på i enten iCloud- eller MobileMe-

innstillingene på iPhone. Finn iPhone kan kun slås på for én konto.

Slå på Finn iPhone med iCloud

Velg Innstillinger > iCloud, og slå på Finn iPhone.

Slå på Finn iPhone med MobileMe

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, trykk på MobileMe-kontoen
din, og slå deretter på Finn iPhone.

Les «iCloud» på side 16 eller «Konfigurere Mail og andre kontoer» på side 16.