iPhone - Søke

background image

Søke

Du kan søke i mange av programmene på iPhone, blant annet Kontakter, Mail, Kalender, Musikk,
Notater og Påminnelser. Du kan søke i enkeltprogrammer eller søke i alle programmene samtidig.

Søk på iPhone: Gå til søkesiden. (Fra første Hjem-skjerm blar du til høyre eller trykker på Hjem-
knappen .) Skriv inn tekst i søkefeltet.

Søkeresultater vises mens du skriver. Trykk på et objekt i listen for å åpne objektet. Trykk på Søk for
å skjule tastaturet og vise flere resultater.

Symboler ved siden av søkeresultatene viser hvilket program treffet er fra.

iPhone viser kanskje et topptreff basert på tidligere søk. Safari-søkeresultatene inkluderer
muligheten til å søke på Internett eller søke i Wikipedia.

Program

Innhold det søkes i

Kontakter

Fornavn, etternavn og navn på firmaer

Mail

Til-, Fra- og Emne-feltene og meldingene i alle kontoer

Kalender

Hendelsestitler, navn på inviterte og notater

Musikk

Musikk (navn på sanger, artister og albumer) og titler på podcaster, videoer
og lydbøker

Meldinger

Navn og tekst i meldinger

Notater

Tekst i notater

Påminnelser

Titler

Søkefunksjonen søker også i navnene på innebygde og installerte programmer på iPhone, så hvis
du har mange programmer, kan du bruke Søk for å finne og åpne programmer.

Åpne programmer fra Søk

Skriv inn navnet på programmet, og trykk på navnet for å åpne
programmet direkte fra søkeresultatene.

Bruk innstillingen Spotlight-søk for å angi hvilket innhold det skal søkes i, og i hvilken rekkefølge
resultatene skal vises. Les «Spotlight-søk» på side 171.

30

Kapittel 3

Grunnleggende

background image

Talekontroll

Med Talekontroll kan du bruke talekommandoer for å ringe og styre avspillingen i Musikk-
programmet. På iPhone 4S kan du også bruke Siri til å styre iPhone med stemmen. Les
Kapittel 4, «Siri,» på side 40.

Merk: Talekontroll er ikke tilgjengelig på alle språk. Talekontroll er ikke tilgjengelig på iPhone 4S
når Siri er slått på.