iPhone - Nullstille eller starte iPhone på nytt

background image

Nullstille eller starte iPhone på nytt

Hvis noe ikke fungerer som det skal, kan du prøve å starte iPhone på nytt, tvinge et program til å
avslutte eller nullstille iPhone.
Start iPhone på nytt: Hold av/på-knappen nede til den røde skyveknappen vises. Flytt
skyveknappen for å slå av iPhone. Du slår iPhone på igjen ved å holde nede av/på-knappen til
Apple-logoen vises.

Hvis du ikke får slått av iPhone, eller hvis problemet vedvarer, er det mulig at iPhone må nullstilles.
Du bør kun nullstille iPhone hvis du ikke kan løse problemet ved å slå enheten av og deretter på
igjen.

38

Kapittel 3

Grunnleggende

background image

Tvinge et program til å avslutte: Hold nede av/på-knappen i noen sekunder til en rød
skyveknapp vises. Deretter holder du nede Hjem-knappen til programmet avsluttes.
Du kan også tvinge et program til å avslutte ved å fjerne det fra fleroppgavelinjen. Les «Åpne og
bytte mellom programmer» på side 20.
Nullstill iPhone: Hold nede av/på-knappen og Hjem-knappen samtidig i minst ti sekunder, helt
til Apple-logoen vises.

Hvis du vil ha flere forslag til problemløsing, kan du lese Tillegg B, «Support og annen
informasjon,» på side 179.

39

Kapittel 3

Grunnleggende

background image

Siri

4

Hva er Siri?

Siri er den intelligente personlige assistenten som hjelper deg med å utføre oppgaver bare ved
hjelp av stemmen. Siri forstår naturlig tale, slik at du ikke trenger å lære bestemte kommandoer
eller huske nøkkelord. Du kan spørre på forskjellig måter: For eksempel kan du si «Set the alarm for
6:30 a.m.» eller «Wake me at 6:30 in the morning.» Uansett forstår Siri hva du sier.

Siri lar deg skrive og sende meldinger, avtale møter, ringe, få veibeskrivelser, stille inn påminnelser,
søke på Internett og mye, mye mer! Og du trenger bare å snakke naturlig. Siri forstår hva du sier
og vet hva du mener. Siri gir tilbakemeldinger for å la deg vite hva som ble forstått, og stiller
spørsmål hvis mer informasjon eller en klargjøring er nødvendig. Det minner om å ha en samtale
med en annen person.

Du kan for eksempel spørre «Any good burger joints around here?», og Siri kan svare «I found a
number of burger restaurants near you». Hvis du sier «Hmm. How about tacos», husker Siri at du
nettopp spurte om restauranter, og søker deretter etter meksikanske restauranter i nærheten.

I tillegg til databehandlingskraften i iPhone, bruker Siri Apples datasentre for å forstå hva du sier
og raskt gi en tilbakemelding. Siri bruker også informasjon fra kontaktene dine, musikkbiblioteket,
kalendere, påminnelser og annet for å forstå hva du snakker om.

Siri fungerer med de fleste innebygde programmer på iPhone 4S, og er smart nok til å skjønne
hvilket program som skal brukes for en forespørsel. Siri bruker også Søk og Stedstjenester for å
hjelpe deg med forespørslene dine.

Det er mange ting du kan si til Siri! Her er noen eksempler:

Call Joe

Â

Set the timer for 30 minutes

Â

How far to the nearest Apple store?

Â

Is it going to rain tomorrow?

Â

Merk: Siri er kun tilgjengelig på iPhone 4S, og krever Internett-tilgang via en mobil- eller Wi-Fi-
forbindelse. Siri er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle områder, og funksjonene kan
variere etter område. Mobildatakostnader kan komme i tillegg.

Bruke Siri