iPhone - Diktering

background image

Diktering

Med diktering kan du angi og redigere tekst ved å snakke i stedet for å skrive. Du kan for
eksempel diktere e-postmeldinger, tekstmeldinger og notater. Diktering fungerer også med
tredjepartsprogrammer, slik at du kan gjøre ting som å oppdatere Facebook-statusen, tvitre eller
skrive eller sende instagrammer. Du kan diktere når som helst når det skjermbaserte tastaturet
vises ved hjelp av -tasten.

Merk: Slå på Siri i Innstillinger > Generelt > Siri. Diktering er kun tilgjengelig på iPhone 4S, og
krever Internett-tilgang via en mobil- eller Wi-Fi-forbindelse. Diktering er kanskje ikke tilgjengelig
på alle språk eller i alle områder, og funksjonene kan variere etter område. Mobildatakostnader
kan komme i tillegg.
Dikter tekst: Trykk på på tastaturet. Trykk på Ferdig når du er ferdig.

Trykk for å begynne å

Disse vises mens Siri

skriver ned teksten du

dikterer.

Hvis du vil legge til tekst, trykker du på en gang til og fortsetter dikteringen.

Du kan bruke diktering til å sette inn et ord eller erstatte markert tekst. Sett innsettingspunktet
der du vil ha mer tekst, eller marker teksten du vil erstatte, og trykk på og dikter. Hvis du vil
endre et ord, dobbelttrykker du på orde for å markere det, trykker du på og sier deretter ordet
du vil ha.

Du kan flytte iPhone til øret for å starte diktering i stedet for å trykke på på tastaturet. Flytt
iPhone fra øret for å avslutte.
Legge til tegnsetting: Si tegnet.

For eksempel, «Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark» resulterer i «Dear
Mary, the check is in the mail!»

28

Kapittel 3

Grunnleggende