iPhone - Batteri

background image

Batteri

iPhone inneholder et innebygd, oppladbart batteri.

Lade batteriet

ADVARSEL:

Du finner viktig sikkerhetsinformasjon om lading av iPhone i Viktig

produktinformasjon på www.apple.com/no/support/manuals/iphone.

Batterisymbolet øverst til høyre på skjermen viser batterinivå eller status for lading. Du kan også
vise batterinivået som prosent. Velg Innstillinger > Generelt > Bruk, og slå på innstillingen under
Batteribruk.

Lader

Fulladet

Lad batteriet: Koble iPhone til et strømuttak ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen og
strømforsyningsenheten som følger med.

Merk: Hvis du kobler iPhone til et strømuttak, kan det starte en iCloud-sikkerhetskopiering eller
trådløs iTunes-synkronisering. Les «Sikkerhetskopiere iPhone» på side 179 og «Synkronisere med
iTunes» på side 18.
Lad batteriet og synkroniser iPhone: Koble iPhone til datamaskinen ved hjelp av Dock
Connector-til-USB-kabelen. Du kan også koble iPhone til datamaskinen med kabelen som følger
med, og dokkingstasjonen, som selges separat.
Med mindre tastaturet har en høyeffekts USB 2.0-port, må du koble iPhone til en USB 2.0-port på
selve maskinen.

Viktig:

Hvis iPhone er koblet til en datamaskin som er slått av eller er i dvalemodus, kan iPhone-

batteriet bli tappet for strøm i stedet for å lades.

36

Kapittel 3

Grunnleggende

background image

Hvis du lader batteriet mens du synkroniserer eller bruker iPhone, kan det ta lengre tid å lade.

Viktig:

Hvis det er svært lite strøm igjen på iPhone-batteriet, er det mulig at ett av følgende bilder

vises for å fortelle deg at iPhone må lades i opptil ti minutter før du kan bruke den. Hvis det er
svært lite strøm igjen på iPhone-batteriet, er det mulig at skjermen er tom i opptil to minutter før
et av bildene nedenfor vises.

eller

Få best mulig batteribrukstid

iPhone bruker litiumionebatterier. Hvis du vil vite mer om hvordan du kan få best mulig
batteribrukstid på iPhone, går du til www.apple.com/no/batteries.

Bytte batteriet

Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Det er mulig at batteriet til slutt
må skiftes. Batteriet i iPhone kan ikke byttes av brukeren. Det kan byttes kun av en autorisert
serviceleverandør. Hvis du vil vite mer, gå til www.apple.com/no/batteries/replacements.html.