iPhone - Apple Earphones med fjernkontroll og mikrofon

background image

Apple Earphones med fjernkontroll og mikrofon

Apple Earphones med fjernkontroll og mikrofon, som følger med iPhone, har en mikrofon,
volumknapper og en integrert knapp som gjør det enkelt å svare på anrop og avslutte samtaler
og styre lyd- og videoavspilling.

Midtknapp

Koble til øretelefonene for å lytte til musikk eller ringe. Trykk på midtknappen for å besvare anrop
og avslutte samtaler og styre musikkavspilling, selv når iPhone er låst.

33

Kapittel 3

Grunnleggende

background image

Sett en sang eller video på pause

Trykk på midtknappen. Trykk igjen for å gjenoppta avspillingen.

Gå til neste spor

Trykk på midtknappen raskt to ganger.

Gå til forrige sang

Trykk på midtknappen raskt tre ganger.

Spol framover

Trykk på midtknappen raskt to ganger og hold.

Spol bakover

Trykk på midtknappen raskt tre ganger og hold.

Juster volumet

Trykk på «+»- eller «–»-knappen.

Besvar et innkommende anrop

Trykk på midtknappen.

Avslutt samtalen

Trykk på midtknappen.

Avvis et anrop

Hold inne midtknappen i to sekunder. Telefonen piper lavt to ganger for å
bekrefte at anropet ble avvist.

Bytt til et innkommende anrop eller
et anrop satt på vent, og sett den
nåværende samtalen på vent

Trykk på midtknappen. Trykk igjen for å bytte tilbake til den første samtalen.

Bytt til et innkommende anrop eller
et anrop satt på vent, og avslutt
den nåværende samtalen

Hold inne midtknappen i to sekunder. Telefonen piper lavt to ganger for å
bekrefte at du har avsluttet den første samtalen.

Bruk Siri eller Talekontroll

Hold inne midtknappen. Se Kapittel 4, «Siri,» på side 40 eller
«Talekontroll» på side 31.

Hvis du mottar et anrop når øretelefonene er koblet til, kan du høre ringetonen via både iPhone-
høyttaleren og øretelefonene.

AirPlay