iPhone - AirPlay

background image

Du kan streame musikk, bilder og video trådløst til en HDTV ved hjelp av AirPlay og Apple TV. Du
kan også bruke AirPlay til å streame lyd til en Airport Express-basestasjon. Andre AirPlay-enheter
er tilgjengelige fra tredjepartsleverandører. Besøk Apple Store på Internett for mer informasjon.
Streame innhold til en enhet med AirPlay-støtte: Start videoen, lysbildeserien eller musikken,
trykk på , og velg AirPlay-enheten. Når streaming starter, kan du gå ut av programmet som
spiller av innholdet.
iPhone og Airplay-enheten må være koblet til samme Wi-Fi-nettverk.

Få rask tilgang til AirPlay-kontrollen Når skjermen er på, dobbeltrykker du på Hjem-knappen og blar til

venstre ende av fleroppgavelinjen.

Bytt avspilling fra AirPlay tilbake til
iPhone

Trykk på

, og velg iPhone.

På iPhone 4S kan du vise samme bilde på iPhone-skjermen og en TV ved hjelp av Apple TV. Alt på
iPhone-skjermen vises på TV-en.
Vis samme bilde på iPhone-skjermen og en TV: Trykk på helt til venstre i fleroppgavelinjen,
velg en Apple TV, og trykk på Like skjermer-knappen som vises.

En blå linje vises øverst på iPhone 4S-skjermen når like skjermer med AirPlay er på. Du kan også
vise iPhone-skjermen på en TV ved hjelp av en kabel. Les «Vise videoer på en TV» på side 132.

34

Kapittel 3

Grunnleggende