iPhone - Koble sammen en sensor

background image

Koble sammen en sensor

Nike + iPod baserer treningsdataene på et signal fra en sensor (selges separat) som du fester på
skoen. Første gang du trener, blir du bedt om å aktivere sensoren, noe som automatisk kobler
sensoren sammen med iPhone. Du kan også bruke Nike + iPod-innstillingene til å koble en sensor
sammen med iPhone.

141

background image

Nike + iPod kan kun kobles sammen med én sensor om gangen. Hvis du vil bruke en annen
sensor, bruker du Nike + iPod-innstillingene til å koble sammen den nye sensoren.
Koble sensoren sammen med iPhone: Fest sensoren til skoen, og gå til Innstillinger > Nike +
iPod > Sensor.

Koble sammen en annen sensor
med iPhone

Velg Innstillinger > Nike + iPod > Sensor, og trykk på Koble til ny.